Vị trí: Hải Giang, Bán đảo Phương Mai, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
• Quy mô: 67Ha
• Loại hình: Bizhouse