•  MERRYLAND QUY NHƠN – THÀNH PHỐ BÁN ĐẢO DU LỊCH – THƯƠNG MẠI THÔNG MINH
•  Vị trí: Hải Giang, Bán đảo Phương Mai, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
•  Quy mô: ~1000ha
•  Số phân khu: 25 phân khu
•  Loại hình: Bizhouse, Condotel, Villas, …
  Phát triển bởi Hung Thinh Legacy