• Vị trí: Đường Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy  Nhơn​
• Quy mô toàn dự án: ~8,3 ha​
• Tổ hợp căn hộ 9X Quy Nhơn: 2 ha
• Số block: 5 block
• Số tầng cao: 21 tầng cao, 1 tầng hầm​