Vị trí: Đường Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu
 Diện tích khu đất: 13.110,9m2
• Số Block – Tầng: 4 Blocks, 33 Tầng, 2 Tầng hầm
Tầng 1, 2: Trung tâm thương mại
Tầng 3 – 33: Căn hộ du lịch
• Số căn hộ: 1.787 căn hộ
• Diện tích căn hộ: 53 – 94m2
• Loại hình căn hộ: 1 PN, 2 PN, 3 PN