• Vị trí: 7A/162 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
 Quy mô: 10 tầng
 Diện tích: 4.874m2
 Tổng số căn hộ: 50 căn
 Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng
 Căn hộ đã được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng