•  Vị trí: 01 đường Nha Trang, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
• Tổng diện tích khu đất: 1.651,48m²
• Số block: 01 block
• Số tầng: 35 tầng và 01 tầng hầm
• Số căn hộ: 314 căn hộ (40m² – 100m²)
• Số căn shop: 09 căn shop (150m² – 400m²)