Vị trí: Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
• Quy mô: 8.303m2
• Số blocks: 2 blocks
• Số tầng: 25 tầng