Tổng diện tích: 7.080m(Khu căn hộ: 4.166m2 & Khu văn phòng: 2.914m2)
 Số tầng: 42 tầng
 Số căn hộ: 824 căn
 Số căn shop: 22 căn